OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti se sídlem 28. října 5, Nový Jičin

identifikační číslo: 01498614 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tobeva.cz

1. Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami dodavatele. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 •  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Způsob platby

 • Pro zákazníky z ČESKÉ REPUBLIKY jsou možné tyto typy plateb: 

Dobírka 

 • Kupující platí za zboží při převzetí od doručovatele GLS servis. V případě, že je zboží skladem, může být odesláno ihned.

Bankovní převod

 • Po odeslání objednávky bude kupujícímu zasláno její potvrzení a údaje pro platbu bankovním převodem. Bankovní převod trvá 1 - 2 pracovní dny. Po připsání peněz je zboží okamžitě odesláno. 
 • Bankovní účet: 260500861/0300 - ČSOB

Platební kartou 

  

4. Prodejna a prodejní doba

 • Seznam kamenných prodejen (dále jen "prodejna") včetně rozvrhu a prodejní doby je uveden na stránkách tohoto e-shopu www.tobeva.cz.
 • Elektronické objednávky jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5. Záruční doba
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u vybraných značek uvedeno jinak.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

6.Záruka a reklamace

 • Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.  Pokud bude nutné zboží reklamovat, použijte pro zaslání adresu Phan Thanh Huynh - Štichova 599/4,14900  praha 4 . Do zásilky vložte lístek, na který napište datum, Vaši adresu, kopii faktury nebo alespoň její číslo a závadu stručně popište. 

V případě výskytu vady je před odesláním zboží k reklamaci upřednostňována telefonická nebo emailová konzultace.

7. Doprava

 • Nabízené zboží je v převážné většině expedováno v době uvedené v detailu zboží. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Všechny zásilky jsou v České republice doručovány společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. 

8. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Tobeva , se sídlem Stichova 599/4. 14900 praha, identifikační číslo: 01498614, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.tobeva.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2017